submit


Prvi šou, sa liste žene koje žive blizu vas i koji su spremni da se nađemo danas, moramo da vam postavimo nekoliko pitanja. Neke žene od naše zajednice su samohrane majke ili zauzet tijela koji žele upoznati ljude. Poštujem privatnost od ovih žena. Veliki postotak tih žena nam je pokazala da ne želim ništa ozbiljno, ali samo da znaš da ljudi ili scopamici. Hoćeš li odvesti ove da je to bio slučaj. Na određene puta, naša zajednica organizuje živjeti događaja da nam pomogneš u korisnike da se upoznamo, uniresti da neki od ovih. Imaš godina ili više. Neke žene imaju nas je zamolio da ne dozvoljava pristup ljude ispod ove godine zbog njihove neprikladno ponašanje

About