submit


U preporuke za plaćanje za bankovni transfer su: račun Banco saopćila je posta u ime Interculture IBAN Kod: ITK preporuke za plaćanje čekom, poštanski red su: poštanska tekući račun n. plaća Iznos ULAZAK U SAVREMENOM IR Više STIPENDIJA imajte na umu da možeš da počneš da se prijaviš za programe Intercultura bez određuju ako planirate da se prijavite za posebne stipendiju (nudi Intercultura, ili druge sponzor). Možeš da dodaš ovo informacije kasnije od pristup tvoj profil online. STUDENTI ZANIMA poziv ITAKA INPS, i video Razgovor od momenta registraciju programe Intercultura te mogu prijaviti interes za stipendija u program ITAKA INPS, za decu zaposlenih i penzionera Javne Uprave: odaberite prikladno predmet ‘INPS u deo registracije formu

About